Răng sứ thẩm mỹ cao cấp ST

Vitaplus Bioceamics cung cấp khối Zirconia có độ thấu quang cao trên thị trường độ cứng lên tới 1350MPA.

Các khối Zirconia được sản xuất bởi hệ thống nén đẳng tĩnh , đảm bảo toàn bộ các phân tử có mật độ đồng nhất và phân phối co lại. Điều này đảm bảo rằng trong và sau quá trình nung kết, sản phẩm sẽ luôn luôn có đặc tính vật chất cực kỳ bền