Sứ Zinconia

Phôi sứ VitaplusZir®Zirconia chuyên được sử dụng trong các phòng Labo Nha khoa để làm các mão răng hoặc cầu răng cho việc phục hình cuối cùng đạt thẩm mỹ cao nhất vì phôi sứ Zirconia có độ thấu quang cao, siêu thấu quang và màu nhuộm có sẵn. Đây là sự lựa chọn tối ưu cho hệ thống CAD/CAM.

VitaplusZir®ST (Super translucent) được chỉ định cho phục hình toàn sứ; độ truyền suốt cao hơn 37%.

VitaplusZir®SHT (Super High translucent) được chỉ định cho phục hình đắp sứ; độ truyền suốt cao hơn 44%.

Các màu nhuộm có sẵn là A1, A2, A3, A4 và có thể sử dụng dung dịch nhuộm màu để tạo ra các màu khác đa dạng hơn tùy thuộc vào nhu cầu khách hàng